POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIE”

 

 1. NASZ CEL
  1. Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmianie uległy obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, aktualne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”)
  2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad, których celem jest poinformowanie Ciebie o wszelkich aspektach procesu dotyczącego pozyskania, przetwarzania oraz zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Szanujemy Twoją prywatność, stąd jest dla nas niezmiernie istotnym abyś zapoznał się z przygotowaną przez nas Polityką Prywatności i pozyskał tą drogą wiedzę wskazującą jakie informacje gromadzimy w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

 

 1. DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE
  1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Wartym podkreślenia jest, że ta sama informacja może być różnie kwalifikowana, dla jednego podmiotu, który ją posiada, może mieć charakter danych osobowych, a dla drugiego podmiotu już nie.
  2. Pod pojęciem przetwarzania danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, niezależnie od sposobu jej przeprowadzenia tj. zautomatyzowanego lub niezautomatyzowanego. Wśród czynności przetwarzania danych osobowych wyróżnić można np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnienie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  3. Zakres, cel i podstawy, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe, zależy od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z nami i z jakich usług korzystasz.

 

 1. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych m.in. za pośrednictwem:
   1. sklepów internetowych funkcjonujących w domenie nieboraczek.pl;
   2. stron internetowych funkcjonujących w domenie nieboraczek.pl;
   3. kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez formularz kontaktowy;

   podczas wykonywania przez osoby fizyczne czynności, takich jak przeglądanie zawartości stron internetowych, przeglądanie ofert w sklepach internetowych, rejestracja, dokonywanie zakupów, korzystanie z newslettera oraz szeregu innych, związanych z powyższym działań powiązanych z korzystaniem przez osoby fizyczne z usług świadczonych przez Administratora.

  2. Wszelkie działania podejmowane przez Administratora podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski, w tym odnoszącego się do zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenie o ochronie danych „RODO”.
  3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie również do przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane nie tylko bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, ale także pozyskanych z innych źródeł np. od osoby składającej w Twoim imieniu zamówienie. W takiej sytuacji, mogą być przetwarzane dodatkowe, poza określonymi w niniejszej polityce, dane takie jak: nazwa pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, imię i nazwisko osoby kontaktowej, dane kontaktowe;
  4. Administrator zapewnia transparentność przetwarzania danych osobowych oraz kładzie szczególny nacisk na to, aby dane były zbierane jedynie w tym zakresie jaki jest niezbędny dla wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.

 

 1. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
  1. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w szczególności:
   1. certyfikat SSL na stronach sklepów internetowych (tj. szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz logowania się do konta w sklepie internetowym, zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez internet);
   2. dostęp do konta w sklepie internetowym po uprzednim podaniu indywidualnego loginu i hasła (gdy klient utracił hasło dostępu do konta, Administrator umożliwia wygenerowanie nowego hasła. W tym celu należy wpisać w formularzu dostępnym pod przyciskiem „przypomnij hasło” adres e-mail podany przy formularzu logowania do konta. Na adres poczty elektronicznej konta zostanie wysłany link, do formularza, w którym należy zdefiniować i powtórzyć nowe hasło. W przypadku, w którym nowe hasło zostało poprawnie zdefiniowane, po kliknięciu przycisku „zatwierdź” następuje przeniesienie do widoku strony głównej, na której wyświetlany jest komunikat o wykonanej poprawnie procedurze zmiany hasła). Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji z przypomnieniem hasła, tym bardziej korespondencji z prośbą o podanie danych logowania, w tym hasła;
   3. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
  1. Administratorem danych osobowych tj. podmiotem, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Monika Grzybowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Smartly Designed – Wiktoria Grzybowska.
  2. Z Administratorem można się skontaktować:
   1. listownie na adres: ul. Nadbrzeżna 34/5; 05-850 Ożarów Mazowiecki
   2. przez e-mail: kontakt@nieboraczek.pl
   3. telefonicznie: +48 535 291 941

 

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
  1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych pozyskiwanych podczas podejmowania przez użytkownika aktywności na naszych stronach internetowych, w tym stronach na których znajdują się sklepy internetowe:
   1. jakie dane przetwarzamy:
    • adres IP Twojego urządzenia, adres URL żądania, nazwę domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania naszych stron internetowych, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w logach dostępowych serwera (patrz pkt. 6.1.b – logi dostępowe), a także inne podobne informacje.
    • zbierane informacje mogą stanowić dane osobowe i być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, z których korzystasz podczas użytkowania naszych stron internetowych. Co do zasady wykorzystywane przez nas pliki cookie czy dane zapisane w logach dostępowych nie służą do docelowej identyfikacji użytkownika.
   2. źródła danych oraz cel ich przetwarzania:
    • pliki cookie:
     • cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie wykazywanej przez niego aktywności w sieci Internet.
     • pliki te wykorzystywane są w celach technicznych oraz do celów bezpieczeństwa, pozwalając na parametryzację wizualizacji stron internetowych np. poprzez zapamiętanie odwiedzin na stronie oraz dostosowanie witryny do parametrów przeglądarki internetowej takich jak: język strony, jej kolor, rozmiar czcionki, układ graficzny, rozmieszczenie treści i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę ze stroną. Za pomocą plików cookie dostarczane są nam m.in. informacje statystyczne o ruchu użytkowników, ich aktywności oraz sposobie wykorzystania stron internetowych.
     • wykorzystujemy pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji użytkownika i personalizowania naszych stron internetowych w zakresie wyświetlania treści oraz dopasowywania reklam.
     • na stronie internetowej funkcjonującej w domenie pasytransportowe.pl wykorzystujemy pliki ciasteczek typu flash.
     • pliki cookie pozwalają na gromadzenie takich danych jak np. adres IP, dane o systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki, czy rozmiar ekranu użytkownika.
     • pliki cookie nie są szkodliwe dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
    • logi dostępowe:
     • Administrator gromadzi informacje dotyczące korzystania ze stron internetowych przez jego użytkowników w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są zbierane do celów związanych z administrowaniem stronami www, w szczególności wykorzystywane są w rozpoznawaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz przy zarządzaniu stronami internetowymi. Z ww. źródła pochodzą m.in. następujące dane: adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie; nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa; nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji; czas nadejścia zapytania; pierwszy wiersz żądania HTTP; kod odpowiedzi HTTP; liczba wysłanych przez serwer bajtów; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do naszych storn internetowych nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
     • w celach statystycznych tj. do gromadzenia i analizy danych geograficznych osób odwiedzających nasze strony (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie) zbierane są adres IP. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, obejmujące informację o oglądalności naszych stron internetowych. Zestawienia te nie zawierają danych pozwalających na identyfikację (określenie Twojej tożsamości).
   3. wykorzystywane narzędzia:
    • pliki cookie pozwalają także tworzyć anonimowe statystyki odwiedzających nasze strony www. W tym celu Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich. W naszych stronach internetowych używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google LLC („Google”) z siedzibą w USA. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania ze stron www, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Dane pobierane w ww. celu pozwalają m.in. na monitorowanie ruchu na naszych stronach oraz zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron www, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;
    • wykorzystujemy na naszych stronach internetowych funkcję remarketingu z usługi Google AdWords. Technologia ta pozwala, po Twojej wizycie na naszych stronach, umieszczać automatycznie wygenerowane reklamy zorientowane na produkty i usługi kliknięte przez Ciebie w trakcie ostatniej wizyty na naszych stronach. Więcej informacji na temat Google Remarketing i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/.
   4. wtyczki społecznościowe:
    • na naszych stronach internetowych stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności przekierowujące do takich portali jak Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Korzystając z ich funkcji możesz dzielić się lub polecać zamieszone na naszych stronach www treści. Niemniej korzystanie z ww. funkcji może nieść za sobą konsekwencje w postaci pobierania przez portale społecznościowe Twoich danych, w szczególności serwis uzyskuje informacje, o tym, że użytkownik odwiedza nasze strony internetowe z konkretnego adresu IP lub ID urządzenia. Może to być niezależne od tego, czy dany użytkownik jest subskrybentem danego serwisu czy nie, oraz czy jest w danym momencie do serwisu społecznościowego zalogowany.
   5. dobrowolność podania danych:
    • pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. wykorzystywanymi przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie z naszych stron internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień oraz wyłączenia cookies w poszczególnych przeglądarkach są dostarczane przez twórców przeglądarek na ich stronach.
    • aby zarządzać plikami cookie typu flesh lub je zablokować, należy przejść na stronę:_http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
    • informujemy, że możesz uniemożliwić zapisywanie danych, które zostały pozyskane przy pomocy plików cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google. W tym celu możesz pobrać i zainstalować dostępną pod następującym linkiem wtyczkę przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
    • zgoda na wykorzystanie plików cookie do celów marketingowych może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Nadto, jeśli nie chcesz oglądać dostosowanych do Twoich zainteresowań reklam generowanych za pomocą usługi Google, możesz wyłączyć umieszczanie reklam za pomocą ustawień dotyczących reklam Google.
    • miej na względzie, że w sytuacji, gdy jesteś zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis ten może samoczynnie przyporządkowywać Twoją wizytę na naszych stronach www do profilu Użytkownika. Taka sama sytuacja ma miejsce także wówczas, gdy udostępniasz („lubi”, „poleca” etc.) daną treść z naszej strony. Wylogowanie z danego serwisu na czas wizyty na naszych stronach może spowodować, że dany serwis społecznościowy nie będzie mógł przypisać wizyty do danego konta.
  2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych dokonujących zakupów w naszych sklepach internetowych oraz przez platformę handlową allegro
   1. jakie dane przetwarzamy:
    • aby skorzystać z niektórych funkcji naszych sklepów internetowych musisz się zarejestrować np. aby mieć dostęp do historii dokonywanych zakupów, skorzystać z rabatu, przyśpieszyć proces składania kolejnych zamówień (brak konieczności każdorazowego wypełniania formularzy). W przypadku rejestracji konta w sklepie internetowym, podajesz nam następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe (ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, kraj), opcjonalnie dane niezbędne do wystawienia faktury;
    • w przypadku zakupów realizowanych bez rejestracji konta, podajesz nam następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe (ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, kraj), opcjonalnie dane niezbędne do wystawienia faktury;
    • dane przekazane podczas składania reklamacji tj.: adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, kraj);
    • w przypadku korzystania z usługi Newslettera, podajesz następujące dane: adres e-mail, numer telefonu;
    • w przypadku zakupów dokonywanych przez platformę allegro podajesz nam następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe (ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, kraj), opcjonalnie dane niezbędne do wystawienia faktury;
    • dane statystyczne i analityczne takie jak np.: data rejestracji, data ostatniego logowania, ilość zamówień, ilość zamówionych produktów, średnia ilość produktów w zamówieniu;
   2. cel przetwarzania danych osobowych:

    Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane:

    • dane osobowe, które nam podajesz w formularzu rejestrując się w sklepie internetowym przetwarzane są w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika, realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty i usługi znajdujące się asortymencie sklepu (zawarcie i realizacja umowy), poinformowania Cię o czasie i stanie realizacji zamówienia, rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz sprawnego przeprowadzenia postępowania w przypadku odstąpienia przez Ciebie od umowy, w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować;
    • dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w sklepie internetowym bez rejestracji, a także dane, które nam podajesz dokonując zakupu przez platformę handlową allegro, przetwarzane są w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty i usługi znajdujące się asortymencie sklepu (zawarcie i realizacja umowy), poinformowania Cię o czasie realizacji, rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz sprawnego przeprowadzenia postępowania w przypadku odstąpienia przez Ciebie od umowy, w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować;
    • dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się jako odbiorca Newslettera przetwarzane są w celu dostarczania Ci wiadomości elektronicznych lub wiadomości tekstowych (SMS) na telefon komórkowy, zawierających m. in., informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w sklepach, informacje o naszych nowych publikacjach, które pojawiły się na portalach społecznościowych; odnośniki do portali społecznościowych; informacje o nowych wpisach na naszych stronach internetowych;
    • w przypadku korzystania z większości funkcjonalności sklepów internetowych, Twoje dana osobowe możemy przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich;
    • dane zawarte w logach systemowych sklepów internetowych przetwarzamy w celach statystycznych i analitycznych;
   3. dobrowolność podania danych:
    • w przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur);
    • w sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda;
  3. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z naszą firmą (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy):
   1. cel przetwarzania danych osobowych:
    • dane osobowe, które nam podajesz kontaktując się z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeżeli przedmiotem pytania jest informacja, w tym informacja o ofercie, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania;
    • dane osobowe, które nam podajesz kontaktując się z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeżeli przedmiotem pytania jest informacja o statusie Twojego zamówienia, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania w związku z zawartą umową;
    • dane osobowe, które nam podajesz kontaktując się z nami mailowo, jeżeli powodem kontaktu jest chęć skorzystania ze świadczonych przez nas usług, w tym zawarcia umowy sprzedaży, przetwarzamy w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty i usługi znajdujące się asortymencie sklepu (zawarcie i realizacja umowy), poinformowania Cię o czasie realizacji, rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz sprawnego przeprowadzenia postępowania w przypadku odstąpienia przez Ciebie od umowy, w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować;
   2. jakie dane przetwarzamy:
    • w przypadku kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy, jeśli kontakt ma na celu udzielenie Ci informacji na temat naszej oferty, przetwarzamy odpowiednio następujące Twoje dane osobowe: numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko, (ew. firma);
    • w przypadku kontaktu mailowego, jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy, a w konsekwencji złożenia zamówienia, przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe (ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, kraj). Przedsiębiorca dodatkowo podaje numer NIP oraz nazwę firmy;
   3. dobrowolność podania danych osobowych:
    • w przypadku kontaktu z nami, w celu uzyskania informacji o ofercie, podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie;
    • w przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur);
    • w sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda;
  4. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających nasz sklep stacjonarny położony w Ołtarzewie przy ul. Poznańskiej nr 329:
   1. cel przetwarzania danych osobowych:
    • Administrator stosuje monitoring wizyjny obejmujący halę zakupową sklepu stacjonarnego, pomieszczenie, w którym odbywa się obsługa klienta oraz teren wokół sklepu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ewentualnie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
   2. jakie dane przetwarzamy:
    • w przypadku, w którym zapoznajesz się z ofertą, dokonujesz zakupów lub składasz zamówienie w sklepie stacjonarnym bądź osobiście odbierasz zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego lub platformy allegro, przetwarzamy dane w postaci Twojego wizerunku.
   3. dobrowolność podania danych osobowych:
    • podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne;
    • przebywanie na terenie sklepu stacjonarnego Administratora jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci wizerunku.
  5. Przetwarzanie danych osobowych w innych wypadkach:
   W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach np. poprzez wymianę wizytówek.

   1. cel przetwarzania danych osobowych:
    • cel przetwarzania danych osobowych stanowi inicjowanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych.
   2. jakie dane przetwarzamy:
    • najczęściej przetwarzanymi danymi osobowymi są: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy.
   3. dobrowolność podania danych osobowych:
    • podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji celu jakim jest inicjowanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych.
 2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
  1. Podstawą prawną uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności jest odpowiednio:
   1. Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do Ciebie, jako do osoby, której dane dotyczą np. w celu dostarczania Ci w formie Newslettera wiadomości elektronicznych lub wiadomości tekstowych (SMS) na telefon komórkowy.
   2. zawarta między nami umowa – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) np. (wykonanie umowy o świadczenie usługi konta, realizacja praw i zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży);
   3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży;
   4. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
    • ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie ich funkcjonalności;
    • doskonaleniu naszej oferty i czynieniu jej bardziej interesującą;
    • podejmowaniu działań marketingowych, wyświetlaniu spersonalizowanych reklam, w tym analizie procesów zakupowych i powiązań między produktami, m.in. na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku, historii przeglądanych produktów;
    • ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi;
    • rozliczeniu świadczeń w związku z odstąpieniem od umowy;
    • kontakcie z Tobą jako naszym potencjalnymi klientem (jeśli kontakt nie jest związany ze świadczonymi przez nas usługami np. usługa konta lub zawartą z nami umową);
    • zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw;
    • tworzeniu sieci kontaktów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:
  1. Okres czasu przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zależy od podstawy prawnej, w oparciu o którą je przetwarzamy. I tak odpowiednio, w przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe:
   1. na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody;
   2. w oparciu o zawartą między nami umowę, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy;
   3. ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, będziemy je przetwarzać przez okres wynikających z tych przepisów;
   4. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu (np. dane pozyskane w wyniku stosowanego monitoringu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy; w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą stanowić dowód, okres przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania; dane statystyczne przechowywane są przez okres 2 lat) lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  2. Możemy przedłużyć ww. okresy o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, a nadto przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI:
  1. Informacje, które gromadzi Administrator w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych, w tym stron, na których znajdują się sklepy internetowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania zwykłego), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację – patrz informacje zawarte w punkcie 6.6.1 Polityki Prywatności
  2. Administrator nie poddaje Twoich danych procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 RODO.
 5. PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE:
  1. Każdorazowo katalog odbiorców Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzystasz. Katalog odbiorców danych wynika również z Twojej zgody lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie w trakcie korzystania z należących do nas stron internetowych.
   1. w przypadku dokonania zakupu w naszych sklepach internetowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w celu dostarczenia Ci zamówionych towarów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, firmom transportowym;
   2. podmiotom umożliwiającym dokonanie zdalnych operacji płatniczych np. w przypadku, gdy wybierasz formę płatności poprzez system PayU, Twoje dane, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności, są przekazywane PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399;
   3. ponadto Twoje dane przetwarzane są na zlecenie Administratora przez podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, marketingową, usługi hostingu lub usługi teleinformatyczne, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator, a także podmioty dostarczające oprogramowanie, w tym systemy do analizy ruchu w sklepach internetowych, oprogramowanie magazynowe, księgowe, odpowiedzialne za monitoring itp.
   4. w związku ze stosowaniem tzw. wtyczek społecznościowych, efektem korzystania przez Ciebie z tych linków, jest umożliwienie ww. portalom społecznościowym pobierania danych np. zapisanych w plikach cookie.
   5. w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia Google Analitycs oraz z funkcji remarketingu  w ramach usługi Google AdWords, Twoje dane mogą być przekazywane  Google LLC. („Google”) z siedzibą w USA;
  2. W zakresie w jakim jest to niezbędne i w sytuacji, w której wynika to z treści bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami Twoje dane osobowe są udostępniane organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym organom administracji publicznej (np. Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumenta).

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
  Aby skorzystać z poniższych praw, a także w przypadku wszelkich pytań dotyczących zakresu i realizacji praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe Administratora w pkt. 5 Polityki prywatności). Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

  Informacji o działaniach podjętych zgodnie z żądaniem osoby, której dane dotyczą, Administrator udziela w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuję ww. osobę o przyczynach opóźnienia.

  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO)
   1. jesteś uprawniony/a do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Ciebie, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony/a do uzyskania:
    • dostępu do swoich danych osobowych;
    • informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych, a jeżeli nie jest to możliwe o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach Ci przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
    • kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  2. prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO)
   1. uprawnienie obejmuje swym zakresem Twoje prawo, jako osoby, której dane dotyczą, do:
    • żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe;
    • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (żądanie musi uwzględniać cele przetwarzania).
  3. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO)
   1. masz prawo żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
    • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    • została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
    • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
    • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
    • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. (usługi oferowane bezpośrednio dziecku)
   2. prawo do bycia zapomnianym nie ma charakteru bezwzględnego – jest ograniczone w zakresie wskazanym w ust. 3 art. 17 RODO.
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO)
   1. ograniczenie przetwarzania danych osobowych polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania. Przetwarzanie danych wykraczające poza ich przechowywanie jest możliwe tylko, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przesłanek:
    • osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę,
    • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
    • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
   2. Administrator danych osobowych jest zobowiązany do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przesłanek:
    • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO; w takim przypadku ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie, na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
    • osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem (nie istnieje żadna podstawa przetwarzania danych z art. 6 albo art. 9 RODO), żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    • osoba, której dane dotyczą, zażąda od administratora danych zastosowania ograniczenia przetwarzania w stosunku do danych, które zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania danych powinny zostać usunięte, ale które są potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących tej osobie lub wobec niej;
    • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO; w takim przypadku ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie, na okres pozwalający administratorowi stwierdzić, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, tj. na czas potrzebny do ustalenia, czy sprzeciw jest zasadny.
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
   1. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:
   2. Administrator wydaje dane dostarczone przez Ciebie w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer.
   3. możliwe jest również żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu. Bezpośrednie przesłanie danych przez jednego administratora do innego może mieć miejsce, gdy możliwa jest komunikacja między dwoma systemami, w zabezpieczony sposób oraz gdy system otrzymujący ma techniczną możliwość otrzymania przychodzących danych.
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO)
   1. masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
    • które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym profilowania zwykłego, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
    • na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
   2. konsekwencją wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora jest zakaz dalszego przetwarzania danych. Jednak Administrator jest uprawniony do dokonania oceny czy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zachodzą ww. sytuacje Administrator może nadal przetwarzać dane objęte sprzeciwem. Jeśli nie zgadzasz się z oceną przeprowadzoną przez Administratora, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   3. następstwem wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego jest zakaz dalszego przetwarzania danych w tym celu. Zatem mimo wniesienia sprzeciwu dopuszczalne jest dalsze przetwarzanie danych w innych celach, takich jak w szczególności dochodzenie roszczeń.
  7. prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
   1. masz prawo w dowolnym momencie odwołać zgodę;
   2. skutkiem wycofania zgody jest brak możliwości w przyszłości przetwarzania danych osobowych z powołaniem się na tę podstawę. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
   1. przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG:
  1. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC z siedzibą w USA. W sytuacji wymiany danych osobowych z USA, ochronę Twoich danych osobowych zapewnia mechanizm certyfikacji programu Tarcza Prywatności UE-USA (Privacy Shield).

 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:
  1. Z uwagi na ciągły rozwój i postęp techniczki, niniejsza polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.
  2. O zmianie treści polityki prywatności zostaniesz poinformowany z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie nowej wersji dokumentu na Naszych stronach internetowych.
  3. Aktualne brzmienie polityki prywatności obowiązuje od dnia 1.03.2019 r.